คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
 
การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
คู่มือการดับเพลิงเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
การจัดทำคำสั่งบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
การดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
แบบประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
คู่มือคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2