ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

-

➤ รายงานสรุปผล "โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
    สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว 

       p1

➤ รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ"
    กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าหนัง พีวีซี 

    p2

➤ รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ"
    กิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย  
    และวิธีการทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เอง โดย อบจ.ชลบุรี 
    https://www.youtube.com/watch?v=cZT0WEAhwSk