ช่องทางการติดต่อ

      ที่อยู่        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
                     444  หมู่ 4  ตำบลหนองไผ่แก้ว
                     อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
                    20220

 

     โทรศัพท์.   0 - 3819- 7581
     

      โทรสาร.    0 - 3816 - 0266


     โทรศัพท์สายด่วน. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 0 - 3816 - 0258 

 

     เว็บไซด์.  http://www.nongphaikaew.go.th/ 

 

     เฟสบุ้ค.   https://www.facebook.com/abt.nongphaikeaw