นโยบายผู้บริหาร
     
นโยบายผู้บริหาร นโยบายการบริหาร
   
 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว_090222_142807.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 ผู้เขียนโดย admin