ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2565_170522_145911.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:58 ผู้เขียนโดย admin