ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคาขยะ_120422_145003.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ผู้เขียนโดย admin