ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:43 ผู้เขียนโดย admin