ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 331-บ้านป่ายุบ-บ้านหนองใน (ชบ.ถ.89-001) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ 1_130521_211613.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:14 ผู้เขียนโดย admin