ข้อมูลพื้นฐาน
     
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   
 

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

            ตำบลหนองไผ่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านบึง 18 กิโลเมตร ประชาชนมีอาชีพทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และการพาณิชย์ 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

                        หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหนองปรือ

                        หมู่ที่ 2 หมู่บ้านหินดาด

                        หมู่ที่ 3 หมู่บ้านป่ายุบ

                        หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองใน

 

                        หมู่ที่ 5 หมู่บ้านหนองไผ่แก้ว 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:37 ผู้เขียนโดย admin