สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 6_120521_160357.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564 เวลา 16:03 ผู้เขียนโดย admin