สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 5_120521_160324.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:02 ผู้เขียนโดย admin