สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 3_120521_160212.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม. 2564 เวลา 16:01 ผู้เขียนโดย admin