สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 1_120521_160102.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 ผู้เขียนโดย admin