ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2_120521_155642.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:55 ผู้เขียนโดย admin