ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ_160421_143957.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564 เวลา 14:39 ผู้เขียนโดย admin