ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานแผน_020421_110023.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เวลา 11:00 ผู้เขียนโดย admin