ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้าง2561_020421_110004.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เวลา 10:59 ผู้เขียนโดย admin