ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แ
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แ
กิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน
กิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน
NO Gift Policy
NO Gift Policy