อัลบั้มภาพ กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม
* อัลบั้ม *
กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำร
กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2565
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แ
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน
กิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
NO Gift Policy
NO Gift Policy
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่แก่ชุมชน
โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่แก่ชุมชน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยแ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยแ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วครั้งแรก ประจำปี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วครั้งแรก ประจำปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว สมัยวิสามัญ สมั
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว สมัยวิสามัญ สมั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2564

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธง
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขฯ : ลงพื้นที่พ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขฯ : ลงพื้นที่พ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขฯ : ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประก
กองสาธารณสุขฯ : ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขฯ : ลงพื้นที่พ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขฯ : ลงพื้นที่พ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2564

กองช่าง :  ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ
กองช่าง : ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดโรงอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดโรงอ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดโรงอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดโรงอ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2564
[ 1 ][ 2 ]  >  >>